mandag, 11 juni 2018 11:46

7 ekstraforestillinger

Hønefossrevyen setter i år opp 7 ekstraforestillinger, slik at det totale antallet forestillinger blir 50. Det har blitt en årviss tradisjon at en legger ut de siste foretillingene først når interessen viser seg.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent