torsdag, 08 februar 2018 15:51

Overskudd i Ringerike

I Ringerike kommune ble det i 2017 et økonomisk brukbart år med et netto driftsresultat etter finans på 66,1 millioner kroner. Det er kommunalsjef økonomi, Gyrid Løvli, som opplyser dette.

Sist redigert torsdag, 08 februar 2018 15:57
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent