annonse1

annonse2

annonse3

annonse4

torsdag, 25 februar 2021 08:12

Enda et nytt bilfirma

Foretaksnavn:

TEAM AUTOSALG AS

torsdag, 25 februar 2021 08:02

Hermanrud med nytt firma

Erik Hermanrud satser 100.000 i det nye selskapet Hermanrud Graveservice AS. Han er selv styreleder og daglig leder. Formålet med selskapet er:
Graving, snøbrøyting og transport av masse, investering i aksjer og andre selskaper.

onsdag, 24 februar 2021 08:04

Ny kennel på Røyse

Hole hundesenter AS er navnet på en ny kennel. Det fulle formålet med selskapet er: Kennel, kjøp og salg av utstyr til hund. Kursvirksomhet.
Aksjekapitalen er på 100.000 og styreleder og daglig leder er Cecilie Ekeberg Bjerke.

tirsdag, 23 februar 2021 08:42

Liten folkevekst i regionen

Ikke siden 2001 har det vært lavere befolkningsøkning i Norge enn i 2020. Innvandringen var spesielt lav som en følge av koronaen. Vi må tilbake til 2004 for å finne lavere innvandring.

tirsdag, 23 februar 2021 08:12

Sjefen kan si nei til hyttekontor

Svært mange ansatte jobber for tiden fra hjemmekontor. Noen lurer på om de kan flytte med seg hjemmekontoret til hytta.

tirsdag, 23 februar 2021 07:57

Ann-Cathrin Sved satser

Foretaket AC Sved AS har en aksjekapital på kr 30.000. Daglig leder og styreleder er Ann-Cathrin Sved.

Formålet med selskapet er:
Investeringer i andre selskaper, investeringer i aksjer og andre verdipapirer og det som derved er forbundet.

tirsdag, 23 februar 2021 07:53

Nytt bilfirma

Thomas Thrana har registrert TT Bilformidling AS. Han er selv daglig leder og Thomas Hella er styreleder. Forretningsadressen er Vestre Ådal og aksjekapitalen er 30.000.

Formålet med selskapet er:
Kjøp og salg av biler, motorsykler, snøscootere, ATV, UTV, snøscooter og dertil hørende utstyr, samt hva herved står i forbindelse.

mandag, 22 februar 2021 09:24

Ringerike Arbeiderpartis nye styre

Lørdag gjennomførte Ringerike Arbeiderparti et digitalt årsmøte. Disse ble valgt til styret.

mandag, 22 februar 2021 08:20

Heia Skeid!

(Leder) Fotballklubben Skeid arver ca 30 millioner kroner etter Porno-Hagen.

søndag, 21 februar 2021 08:40

Ny grafisk designer

Filip Samuel Nilholm har startet opp et enkeltpersonsfirma i Rudvangveien på Røyse. Formålet med foretaket er grafisk design.

Navnet på foretaket er Galleriet Filip Nilholm.

Side 3 av 373