tirsdag, 14 september 2021 09:20

223 nye i Ringerike de to siste ukene

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Det er rapportert om 109 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 35, og samlet 114 nysmittede i uke 36, i alt 223 nysmittede i uke 35-6.


Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1052.

Smittebelastningen uttrykt som 2-ukers insidens er økt den siste uken til nå 731/100.000.

Karakteristisk blant de 114 nydiagnostiserte i uke 36, er barn og unge i skolealder og deres husstander med bosted i Hønefoss by.

Alle barne- og ungdomsskoler i Hønefoss by (Helgerud, Veien, Veienmarka, Hov og Ullerål) driftes derfor på gult nivå fra uke 36.

Husstand er typiske smittested sammen med utdanningsinstitusjon. Andel med ukjent smittested er redusert betydelig, nå ned til 8 %. Det er avdekket smitte ved et sykehjem, men smitten er begrenset til en avdeling.

Justeringen i TISK-arbeidet er gjennomført. Det er fokus på testing og smittesporingsarbeidet konsentreres om den covid-19 positive.

Det registreres fortsatt en stigende trend i antall bekreftede tilfeller og på tross av betydelig økt testaktivitet også en stigning i andelen positive tester. Dette er forenelig med fortsatt høyt smittepress i samfunnet.

Kommuneoverlegen oppfordrer fortsatt til at alle innbyggere vaksinerer seg – og at alle fortsatt begrenser antallet av nærkontakter og begrenser mobiliteten sin så langt det er mulig. Målet nå er raskest mulig å begrense smittespredningen og unngå en situasjon, der kapasiteten og bærekraften i lokalsamfunnet blir truet.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent