Skriv ut denne siden
torsdag, 15 oktober 2015 14:29

NSB med ny passasjerrekord

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Solvik-Olsen gratulerer NSB Solvik-Olsen gratulerer NSB Foto: Frank Tverran

- Jeg vil gratulere NSB med passasjerrekorden. Det viser at et bedre togtilbud settes pris på av pendlere. Flere nye tog, flere avganger og økt kvalitet gjør jernbanen mer attraktiv. Vi skal legge til rette for ytterligere suksess for NSB gjennom mer vedlikehold, flere nye tog og enda flere avganger. Derfor tror og håper jeg at denne utviklingen vil fortsette.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at NSB AS i dag la fram passasjertall for årets åtte første måneder. NSB-togene hadde i denne perioden alt i alt 43 196 000 passasjerer, en økningen er på 5,7 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

- Denne utviklingen er svært gledelig, og i tråd med regjeringens mål. Vi ønsker å legge til rette for at flere ønsker å reise med buss og tog. Etter regjeringsskiftet i 2013 har regjeringen økt bevilgningene for å få flere togavganger og bedre kapasitet på Østlandet og Saltenpendelen, økt frekvens på Sørlandsbanen og utvidet rutetilbud på Trønderbanen, sier Solvik-Olsen.

Satsing på vedlikehold
De siste to årene har det vært en ekstraordinær satsing på vedlikehold av jernbanenettet. Det er sentralt for å gjøre togtrafikken mer punktlig og for å styrke regulariteten. Det er helt avgjørende for folks tillit til toget at det kommer og går når det skal. 2015 har blitt omtalt som det store vedlikeholdsåret på grunn av den store økningen i midler til dette formålet. Etter flere tiår med et stadig voksende vedlikeholdsetterslep, snur nå utviklingen. Forfallet reduseres.

- Aktivitetsnivået innen planlegging av nye prosjekter er dessuten rekordhøyt, slik at nye jernbanestrekninger blir klare til anleggsstart så snart som mulig. Det ligger med andre ord til rette for at passasjerøkningen skal fortsette framover, sier Solvik-Olsen.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent

Siste fra Frank Tverran