torsdag, 21 mai 2020 10:45

Andøya Space Center får 365 millioner til satellittbase

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Andøya Space Center sett fra fjellet Andhue på Andøya. Andøya Space Center sett fra fjellet Andhue på Andøya. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Regjeringen vil gi Andøya Space Center inntil 365 millioner kroner for å etablere en oppskytningsbase for småsatellitter. De stiller likevel en rekke vilkår.

Oppskytingsbasen får navnet Andøya Space Port.

– Andøya Space Port er et nyskapende prosjekt, som kan gi både arbeidsplasser på Andøya og interessante muligheter for Norge som romnasjon. Romsektoren utvikler seg i rakettfart, og dette prosjektet kan gi gode muligheter for kunnskaps- og teknologiutvikling på norsk jord, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Finansieringen er todelt. Den ene delen er i form av en investering i selskapet på 282,6 millioner kroner, og den andre er statsstøtte på 83 millioner kroner. Forslaget skal snart legges fram for Stortinget sammen med fase 3 av de økonomiske tiltakene i møte med koronautbruddet.

Før Andøya Space Center kan motta finansieringen, må de dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert, og at løsningen er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Selskapet må også legge fram en plan som sikrer at andre næringersinteresser ivaretas på en forsvarlig måte.

– Vi stiller krav om at Andøya Space Center i samråd med berørte næringsaktører finner løsninger som gjør at ulike næringer kan fortsette å leve side ved side på Andøya, sier Nybø.

NTB