Skriv ut denne siden
tirsdag, 05 oktober 2021 14:00

Gikk med overskudd på 70 millioner i koronaåret

Skrevet av
Hønefoss kirke Hønefoss kirke Foto: Frank Tverran

Den norske kirke gikk med 70 millioner kroner i overskudd 2020, en økning fra 17 millioner kroner året før. Koronapandemien trekkes fram som årsak.

Den norske kirke hadde i fjor egentlig budsjettert med et underskudd på 19 millioner, skriver Dagen.

«Avvikene mellom budsjett og regnskap er i all hovedsak knyttet til direkte og indirekte konsekvenser av koronaepidemien», heter det i sakspapirene som er presentert for Kirkerådet.

Blant annet har lønns- og personalkostnadene gått ned fra 1,42 milliarder til 1,36 milliarder fra 2019. Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen sier pensjonsutgiftene varierer veldig, noe som gjør det vanskelig å budsjettere disse.

I tillegg peker hun på koronareglene, som har gitt færre fysiske møtepunkter for kirkelig ansatte og svært lite reisevirksomhet.

– Vi tok heller ikke inn vikarer, noe som vanligvis er en stor utgiftspost, sier Vad Nilsen til Dagen.

Inntektene til Den norske kirke kommer i all hovedsak fra statlige tilskudd. De siste fire årene har Kirken gått med 183 millioner kroner i samlet overskudd.

Sist redigert tirsdag, 05 oktober 2021 14:03