Skriv ut denne siden
mandag, 20 september 2021 13:39

Se bildene fra Hovsenga - 2 år etter

Skrevet av

I november 2019 kom storraset på Hovsenga. Store mengder kvikkleire raste ut, skled rett over Randselva og raserte store deler av naturreservatet.

I en av dammene inne på halvøya var det før raset gikk, observert bever. Både denne dammen, kjent som Gjeddedammen, og en liten dam innenfor ble rasert og fyllt igjen med leire. Store deler av den bevaringsverdige ur-skogen ble jevnet med jorden. En stor slette med leirklumper opptil tre meter høye, var det som lå tilbake.

I april 2021 gikk et nytt leirskred i den samme skråningen. Også dette var et stort ras, men ikke så stort som det første. I motsetning til det første raset som i stor fart skled gjennom elva og opp på den andre siden, havnet store deler av dette raset nede i selve elva. Dette førte til at elveløpet ble mye smalere.

Faren for nye ras er til stede og folk bes være forsiktige med å gå for langt inn i rasområdet.

Nå, et par år etter det første raset, er naturen i ferd med å ta tilbake det raserte området. Det som tidligere var en ren leireørken, får stadig mer grønt belegg. Toppene med leire har også seget mye ned og er ikke fullt så dominerende i landskapet som de var tidligere.

Alle fotografiene er tatt med drone av droneoperatørselskapet Nitar AS og fotograf/dronepilot er Frank Tverran. Bruken av drone er normalt forbudt i naturreservatet, men her er det gitt dispensajon av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

enga2

enga3

enga4

enga5

enga6

Beslektede artikler