Skriv ut denne siden
mandag, 08 februar 2021 11:48

Naboene tapte Utøya-søksmålet

Skrevet av
Naboene tapte Utøya-søksmålet Foto: NTB

Utøya-naboene tapte rettssaken om oppføringen av et minnested for de drepte i terroren som rammet AUF og Utøya for snart ti år siden.

– Konflikten rundt minnestedet har vært en stor påkjenning for mange, og vi håper at tingrettens avgjørelse nå bidrar til ro rundt saken, sier generalsekretær Sindre Lysø i AUF kort tid etter at dommen ble offentliggjort.

Ringerike tingrett har lagt større vekt på hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia enn de negative virkningene minnestedet kan få for saksøkerne, ifølge Rett24.

– Saksøkerne har åpenbart rett i at de uforskyldt må bære belastningene ved å få et nasjonalt minnested i sitt nærområde. Retten har forståelse for at dette oppleves som urimelig. Dette er likevel ikke avgjørende, skriver retten i dommen.

Sterk motstand

Oppføringen av et minnested på Utøyakaia etter 22. juli-terroren har møtt svært sterk motstand blant naboene. Konflikten har pågått i flere år og fikk sitt foreløpige toppunkt før nyttår, da 16 naboer saksøkte staten og AUF for å få stanset minnestedet.

De mener oppføringen er rettsstridig etter naboloven og i strid med menneskerettighetene, og krevde derfor at tiltaket forbys.

Mange av saksøkerne var med og reddet ungdommer under terrorangrepet. De frykter at et minnested som ligger tett på der de bor, vil føre til retraumatisering og psykisk skade. Naboene ønsker at minnestedet skal bli plassert lenger unna nabolaget.

– Betyr enormt mye

– AUF er fornøyd og lettet over tingrettens dom. Et nasjonalt minnested på Utøyakaia betyr enormt mye for etterlatte, overlevende og pårørende etter 22. juli. Avgjørelsen betyr at minnestedet vil kunne stå klart til tiårsmarkeringen 22. juli i år, sier Lysø.

Etableringen av et minnested etter 22. juli-tragedien må sies å ha minst like stor samfunnsmessig betydning som andre inngripende offentlige tiltak, som for eksempel etablering av veier og vindkraftanlegg, mener retten. Minnesteder etter store tragedier kan ikke bli underlagt strengere naborettslige betingelser enn andre samfunnsmessige tiltak uten slik tragisk bakgrunn, ifølge domstolen.

Saksøkernes prosessfullmektig, advokat Ole Hauge Bendiksen, ville mandag ettermiddag ikke kommentere hvorvidt dommen blir anket.

– Sjokkert og skuffet

Anne-Gry Ruud er talsperson for naboene. Hun skriver i en uttalelse til NTB at hun er sjokkert og uendelig skuffet over tingrettens dom.

– Vi legger merke til at retten finner det bevist at beboere i området har betydelig helseskade som følge av terrorhendelsen, men retten anser helseaspektet for disse enkeltmenneskene underordnet samfunnets behov for et nasjonalt minnesmerke, sier Ruud.

– Moralen er at om man uforskyldt kommer opp i en terrorhendelse, eller en situasjon med potensielle nasjonale og politiske interesser, er man som sivil best tjent med å snu ryggen til og passe sin egen helse.

Sist redigert mandag, 08 februar 2021 14:25