Skriv ut denne siden
mandag, 21 desember 2020 09:26

Blir det batterifabrikk i Ringerike?

Elbiler står til lading i Oslo. Panasonic, Equinor og Hydro venter rask vekst i batteriproduksjonen i årene som kommer. Elbiler står til lading i Oslo. Panasonic, Equinor og Hydro venter rask vekst i batteriproduksjonen i årene som kommer. Foto: Heiko Junge / NTB

Panasonic, Equinor og Hydro skal utforske mulighetene for et grønt batterieventyr på norsk jord. Ringerike kommune er en av kommunene som har fått henvendelse fra selskapene.

- Jeg er kjent med henvendelsen og Ringerike kommune har saken under vurdering, sier næringssjef Harriet Slaaen i en kommentar.

Batteriprodusentene etterspør mange av de samme kvalitetene som Ringerike kommune fremhevet da de ønsket kryptoprodusentene velkommen til distriktet. Nå gjelder det at kommunen kjenner sin besøkelsestid.

De tre storselskapene har nå undertegnet en intensjonsavtale der målet er å utforske mulighetene for etablering av en bærekraftig og konkurransedyktig europeisk batterinæring.

Perioden fram til sommeren 2021 skal brukes til å analysere markedet for litiumholdige batterier i Europa, skriver Panasonic, Equinor og Hydro i en felles pressemelding tirsdag.

Samtidig skal det legges planer for mulig grønn cellefabrikk lokalisert i Norge.

Venter rask vekst

Arvid Moss, konserndirektør for energi i Hydro, viser til at det ventes rask vekst i batteriproduksjonen framover, i takt med at innsatsen skjerpes for å få ned klimautslippene.

– Vi går inn i dette med vissheten om at markedet er stort. Så får vi se hvor vi er konkurransedyktige, og hvor vi kan vinne, sier Moss til NTB.

Han ser samtidig flere viktige fordeler med å produsere batterier i Norge: Kraftforsyningen er fornybar, kompetansen er på plass, og Norge ligger tett på de store europeiske markedene.

Samtidig ligger norge langt framme i den teknologiske utviklingen.

– Vi har et høyt kostnadsnivå i Norge, men vi er veldig flinke til å automatisere, robotisere og digitalisere. Det har Panasonic merket seg. De ser at neste generasjon fabrikker må være på et helt annet automatiseringsnivå, sier Moss.

Staten må stille opp

De tre partnerne vil også undersøke mulighetene for etablering av en integrert verdikjede for batteriproduksjon. Målet er å levere batterier både til elbiler og til annen bruk.

Motutsugu Sato, konserndirektør i Panasonic, mener samarbeidet kan bane vei for en «robust og bærekraftig batterinæring i Norge».

Men samarbeidspartnerne legger ikke skjul på at også staten må stille opp.

Selskapene vil nå «gå inn i dialog med relevante myndigheter i Norge og i Europa med mål om å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for dette batterisamarbeidet», opplyser de.

Ser stort potensial

NHO har tidligere beregnet at batteriproduksjon har et omsetningspotensial i Norge på 9 milliarder euro i året innen 2030. Det tilsvarer nærmere 97 milliarder kroner med dagens valutakurs.

Men skal det skje, må det satses betydelig og umiddelbart, og det ventes sterk internasjonal konkurranse i alle deler av verdikjeden, fastslo NHO i rapporten «Grønne elektriske verdikjeder» tidligere i år.

– Denne verdikjeden er i sin tidlige fase. Og hvis vi handler raskt, kan Norge ta en viktig posisjon, sier Moss.

Espen Barth Eide, energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er begeistret for initiativet.

– Europas grønne giv skaper nye muligheter for Norge. Vi kan bygge ny moderne industri basert på ren og rimelig norsk kraft, sier Eide.

Han etterlyser nå en nasjonal strategi for å bygge opp en norsk batteriindustri.

Dette har Arendal fått til

Selskapet Morrow Batteries har inngått en intensjonsavtale om å etablere sin gigantiske battericellefabrikk i Eyde Energipark i Arendal.

– I den siste seleksjonsrunden har vi hatt fire veldig gode alternativer. Alle har virkelig stått på og levert solide prospekter, men vi har kommet fram til at Arendal tilbød den beste pakkeløsningen, sier Morrow Batteries-sjef Terje Andersen i en pressemelding.

Det har vært lenge vært knyttet spenning til hvilken tomt Morrow Batteries ville velge for sin satsing.

– Det er en fantastisk tomt. Ettersom en del allerede er ferdig planert og regulert, er den så godt som byggeklar, sier Andersen.

Det er Bjørn Rune Gjelsten (40 prosent), Agder Energi (39 prosent), Morrows ledelse og ansatte (17 prosent), samt Bellona og Frederic Hauge (4 prosent) som eier prosjektet, skriver E24.

Ifølge nettavisen er planen å investere 25 milliarder kroner i batterifabrikken.

Sist redigert tirsdag, 22 desember 2020 22:17