Skriv ut denne siden
onsdag, 25 november 2020 10:18

Verisure og Sector Alarm milliardgebyr for ulovlig prissamarbeid

Skrevet av NTB- Peter Tálos
Direktør Lars Sørgard hos Konkurransetilsynet har ilagt alarmselskapene Verisure og Sector Alarm gebyrer på til sammen over 1,2 milliarder for ulovlig prissamarbeid. Direktør Lars Sørgard hos Konkurransetilsynet har ilagt alarmselskapene Verisure og Sector Alarm gebyrer på til sammen over 1,2 milliarder for ulovlig prissamarbeid. Foto: Marit Hommedal / NTB

Konkurransetilsynet har ilagt alarmselskapene Verisure og Sector Alarm gebyr på til sammen 1,2 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid.

Sector Alarm vedtok allerede i fjor gebyr på 467,3 millioner da tilsynet varslet dette. Onsdag ble Verisure ilagt et gebyr på 766 millioner kroner i samme sak.

Selskapene har begått ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer i perioden fra 2011 til 2017, skriver Konkurransetilsynet.

– Verisure og Sector Alarm har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Samarbeidet foregikk ved at begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder i perioden 2011 til 2017, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Skuffet

Gebyrene til de to selskapene er ulike fordi gebyret fastsettes med utgangspunkt i omsetningen deres. Verisure kan klage på vedtaket, noe de i en pressemelding onsdag sier de vil gjøre.

– Vi er svært skuffet over Konkurransetilsynets beslutning. Vi er uenige i tilsynets vurderinger og kommer til å anke vedtaket til Konkurranseklagenemnda, sier pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Norge.

Han sier videre at fakta i saken viser det har vært sterk konkurranse mellom Verisure og Sector Alarm i alle salgskanaler i perioden som er undersøkt. Han skriver videre at kontakten mellom selskapene er tatt ut av kontekst og at Konkurransetilsynet har sett bort fra fakta i saken.

-Alvorlig brudd

I Konkurransetilsynet ser de derimot annerledes på saken. Vedtakene om å ilegge selskapene gebyr kom etter at det i juni 2017 ble gjennomført bevissikring hos både Verisure og Sector Alarm. Fram til september i år er det gjennomført forklaringssamtaler med partene. Mens Sector Alarm valgte å vedta gebyr etter at varsel ble sendt i fjor, sendte Verisure flere merknader til vedtaket.

– Å samarbeide slik Verisure og Sector Alarm har gjort, er et alvorlig brudd på konkurranseloven, og kan ha ført til dyrere boligalarmer. Markedsdeling er en svært alvorlig overtredelse av konkurranseloven, og gebyrene i denne saken underbygger dette, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen i tilsynet.