Skriv ut denne siden
tirsdag, 24 mars 2020 11:51

Jensen-saken avrundes: Helt uten troverdighet

Skrevet av NTB-Marius Helge Larsen
Det var bare noen få til stede da prosedyrene i ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen startet tirsdag. På grunn av utbruddet av koronaviruset har Borgarting lagmannsrett utsatt alle straffesaker som ikke er prioritert, men Jensens sak fortsetter som planlagt. Noen få journalister satt bak glassveggen i sal 250 der publikum ikke har adgang. Det var bare noen få til stede da prosedyrene i ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen startet tirsdag. På grunn av utbruddet av koronaviruset har Borgarting lagmannsrett utsatt alle straffesaker som ikke er prioritert, men Jensens sak fortsetter som planlagt. Noen få journalister satt bak glassveggen i sal 250 der publikum ikke har adgang. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Eirik Jensen bortforklarer og er strippet for troverdighet i mye av det han sier. Det er bildet aktor Guro Glærum Kleppe tegner opp i sitt avsluttende innlegg.

Under strenge smitteverntiltak startet tirsdag den siste uken i ankebehandling nummer to av Cappelen/Jensen-saken i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Publikum er stengt ute fra rettssalen på grunn av smittefare, og et fåtall pressefolk følger saken fra bak en glassrute. Jensen selv følger prosedyrene over videolink.

– Saken er blant de alvorligste narkosakene som har vært behandlet ved norske domstoler, slo aktor Guro Glærum Kleppe fast da hun innledet sin prosedyre i Oslo tinghus.

– Liten troverdighet

I prosedyren trakk Kleppe fram skiftende forklaringer og motstridende opplysninger den tidligere polititoppen Eirik Jensen har gitt i avhør.

Hun trakk fram tekstmeldinger som har gått mellom Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen, og hun beskyldte Jensen for å ha tilpasset forklaringene sine til de bevisene som er lagt fram, og endret dem underveis i rettsbehandlingen.

– Eirik Jensens skiftende forklaringer om formålet med meldingene gir ham liten troverdighet, konkluderte Kleppe.

Hun gikk også i rette med Jensens forklaringer om at han ikke kjente til den omfattende narkotikavirksomheten til Cappelen – til tross for at de to pleide tett kontakt.

– Det er helt uten troverdighet at Jensen med sin kompetanse ikke skulle lagt merke til det andre i politi og tollvesen har lagt merke til, og lagt sammen to og to og fått fire, sa Kleppe.

Ny ankerunde

I 2017 ble den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon om medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Saken behandles nå for andre gang i lagmannsretten etter at den forrige avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett fra 2018 ble satt til side av fagdommerne.

Gjermund Cappelen har kun anket straffeutmålingen, som i tingretten ble satt til 15 års fengsel for hasjsmugling og grov korrupsjon.

Under rettssaken har Cappelens motiv for å forklare seg om Jensen vært et tema. Aktor la i prosedyren ikke skjul på at Cappelen har en ambisjon om en vesentlig strafferabatt, men avviste at det gir ham motiv for å «smøre på» i sine forklaringer om Jensens rolle.

– Tas han i løgn, svekkes troverdigheten, sa Kleppe, og viste til at Cappelen har sagt ting som de har kunnet etterprøve, og som viste seg å være riktige.

Den andre ankerunden har gått over 68 dager. Cappelen har forklart seg over 14 dager, Jensen i 17 dager. 95 vitner har forklart seg, og en rekke avhør er opplest og avspilt.

Koronaforvirring

Under tirsdagens rettsmøte fikk koronapandemien også direkte praktisk innvirkning på behandlingen. Retten måtte ta en kort pause etter at det oppsto forvirring om smittevernreglene i rommet hvor publikum kan følge rettssaken på videooverføring.

Publikum får nemlig ikke lov til å oppholde seg i rommet dersom de har forkjølelsessymptomer, og rettsbetjentene var usikre på hvordan dette skulle tolkes og praktiseres og trengte en avklaring.

Etter en kort pause kunne rettssaken fortsette som normalt.

Sist redigert tirsdag, 24 mars 2020 12:02