Skriv ut denne siden
tirsdag, 12 februar 2019 10:22

Nær hvert femte gårdsbruk lagt ned de siste ti årene

Skrevet av ntb
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Norge får stadig færre og stadig større gårdsbruk. Norge får stadig færre og stadig større gårdsbruk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fra 2008 til 2018 er nesten hvert femte norske gårdsbruk – 18,9 prosent – blitt lagt ned, viser tall fra SSB.

I 2018 ble drøyt 700 nye gårdsbruk lagt ned, tilsvarende 1,8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er noe lavere enn den årlige utviklingen i perioden fra 2008 til 2018, da det i flere år ble lagt ned rundt tusen gårdsbruk.

I samme periode har jordbruksareal i drift blitt redusert med 4 prosent, noe som kan tyde på at norsk jordbruk går i retning av færre og større bruk. Det registrerte jordbruksarealet i drift utgjorde 9,86 millioner dekar i 2018, omtrent på samme nivå som i 2017.

Hvert bruk hadde i gjennomsnitt 248,7 dekar jordbruksareal, opp fra 244,2 dekar i 2017. I tiårsperioden har jordbruksareal i drift brutt ned på antall gårdsbruk økt fra 209,8 dekar – tilsvarende rundt 18,5 prosent.