Skriv ut denne siden
onsdag, 12 desember 2018 10:54

Fire lokale tiltak får støtte

Skrevet av
Her skal det også bli hinderløype for barn Her skal det også bli hinderløype for barn Dronefoto: Nitar AS / Frank Tverran

Sparebankstiftelsen DNB har støttet fire lokale prosjekter i høstens tildelingsrunde.

De fire prosjektene er:

  • HOLE CYKLEKLUBB, kr 115 700 til Sykler til utlån
  • HALLINGBY SKOLEKORPS, kr 80 590 til Instrumenter
  • TOLPINRUD VEL, kr 30 000 til Snøscooter og sporsetter
  • STIFTELSEN RANDSFJORDFESTIVALEN, kr 300 000 til Flytende hinderløype for barn

På landsbasis er midlene fordelt slik:

    Idrett og lek: 45%
    Kunst og kultur: 25%
    Nærmiljø og kulturarv: 18%
    Natur og friluftsliv: 12%

Stiftelsens prioriterte målgruppe er barn og unge opp til 25 år.

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet.

Stiftelsen støtter prosjekter som:

    Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
    Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
    Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
    Utvikler rollemodeller (forbilder)

Prosjektene som får støtte skal komme mange til gode og ha et perspektiv utover dagen i dag.

Ny sjanse 1. februar

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no