Logo
Skriv ut denne siden

Tronrud Eiendom AS i vekst

Selv om omsetningen gikk ned fra 367 mill i 2016 til 350 mill i 2017, har selskapet blitt driftet bedre og har derfor et vesentlig større overskudd i 2017 enn i 2016.

Det er nedlagt 350 millioner i investeringer i nye utviklingsområder i 2017. Innkjøp fra lokale leverandører utgjorde hele 200 millioner, og halvparten av lånebehovet er dekket av lokale banker.

Selskapets totale aktiviteter representerer dermed et betydelig forretningsgrunnlag for lokale leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg har driftsavdelingen brukt over 3 000 arbeidstimer på vedlikehold av byrom i forbindelse med våre prosjekter i sentrum.

Gjennom sitt engasjement for byens og distriktets utvikling har Tronrud Eiendom også vært en sterk pådriver for bane- og veiprosjektene til regionen.

Selskapet ser på det sentrale Østlandet som sitt marked, men i 2017 har aktivitetene vært spesielt synlige i Ringeriksregionen. Prosjektene på Almemoen, St. Hanshagen og Brutorget har vært i fokus. I 2018 vil det være Elveparken (med nesten 200 boenheter) som vil kreve de største ressursene. Byporten vil med stor sannsynlighet også bli påbegynt i løpet av året.

Miljø i fokus

Kontinuerlig fokus på å forbedre miljømessige aspekter ved utbygging og drift er et viktig element i selskapets utviklingsarbeid. Gjennom utforming, byggetekniske løsninger og materialvalg i kommende prosjekter, samt å minske CO2-utslipp fra byggeplass, vil Tronrud Eiendom, som utbygger og eier, gi sitt bidrag til en mer bærekraftig fremtid.

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20
RingeriksAvisa
Adresse: Fossveien 3, 3510 Hønefoss
Ansvarlig redaktør: Frank Tverran
Alle rettigheter tilhører Nitar AS