Logo
Skriv ut denne siden

Fra dødehavsruller til Luther

Senioruniversitetet er snart i gang med sine populære foredrag. Foredragene starter i Benterudstua klokka 12 og varer ca en time. Også dette semestert spenner foredragene over mange spennende temaer.

Medlemskap i Senioruniversitetet koster kr 300,- pr semester og gir fri adgang til alle foredragene.

Her er programmet

Torsdag 9. februar
Torleif Elgvin: ”Dødehavsrullene –forrige århundrets største skriftfunn.”
Torleif Elgvin er professor i teologi ved Høgskolen i Oslo og tok doktorgraden på dødehavsrullene. Han har tidligere vært prest i Alta og rektor i Jerusalem. Han har en rekke publikasjoner bak seg.

Torsdag 9. mars
Vita Veritas v/Kjersti Reffhaug Eie: «Bevar din livshistorie»
Er du en av de mange som skulle ønske at dine foreldre/besteforeldre hadde skrevet ned historier fra livet sitt? I snart 12 år har Vita Veritas hjulpet folk med å bevare sin livshistorie. Din historie i bokform blir familiens arvesølv. Kjersti R. Eie forteller deg hvorfor, hva og hvordan det kan gjennomføres for alle, med et godt resultat.


Torsdag 6. april (NB! Framskjøvet pga påsken)
Kim Hjardar: «Vikingene og deres samfunn.»
I vikingtiden møter vi et bondesamfunn dominert av en aristokratisk krigeroverklasse. Det var bondesamfunnet som var bærere av de verdiene og tradisjonene som holdt samfunnet sammen. Og det var fra bondesamfunnet at lederne hentet sin støtte og legitimitet. I dette foredraget redegjør historiker og forfatter Kim Hjardar for hovedtrekkene i hvordan Vikingenes samfunnet var organisert – hvordan deres verdensbilde kan ha sett ut.


Torsdag 11. mai
Sjur Atle Furali: «Frelsen og dommen i Luthers salmer."
I anledning Reformasjonsjubileet 2017 presenterer Norsk hymnologisk forening et unikt foredragstilbud om Luther og reformasjonen. I dette foredraget ser Furali på hvordan Luthers syn på frelse og dom kommer til syne i hans salmer. Hvordan taler salmetekstene hans inn i vår tid, der sannhet er et mangefasettert begrep og enhetskulturen som har preget det norske samfunnet er i stadig endring?

PÅMELDING/INFO
Tove Næss Lien, Folkeuniversitetet
P.b. 135, Storgt. 10, 3510 Hønefoss
Tlf. 32 12 98 80

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20
RingeriksAvisa
Adresse: Fossveien 3, 3510 Hønefoss
Ansvarlig redaktør: Frank Tverran
Alle rettigheter tilhører Nitar AS