Utskrift
Publisert 17. september 2010 17. september 2010
Opprettet 17. september 2010 17. september 2010
Sist oppdatert 18. september 2010 18. september 2010

GrinderudHansenHvem har det avgjørende ordet i Ringerike kommune?
- Vi folkevalgte politikere, mener ordfører Kjell B.Hansen.
- Nei, vi i administrasjonen tolker de politiske vedtakene dit at vi avgjør, sier avtroppende kommunalsjef Sveinung Homme
Tirsdag skal formannskapet diskutere Austjord der administrasjonen vil fjerne fire årsverk. De folkevalgte vil verne reahabilitetsavdelingen for eldre. Striden i formannskapet vil stå mellom rådmann Wenche Grinderud og ordfører Kjell B. Hansen.

 

Kommunestyret sa nei
Da administrasjonen i fjor foreslo å redusere budsjettene for Austjord, satte kommunestyret foten ned. De folkevalgte bevilget 8,5 millioner kroner slik at rehab-avdelingen fortsatt kunne være i drift.
Til Ringerikes Blad sier ordføreren at det handler om et prinsippvedtak. Underforstått at det ikke er der kommunen skal spare. Allikevel gir ordføreren uttrykk for at de totale vedtakene kan tolkes i den retning avgående kommunalsjef Sveinung Homme går inn for. Uansett mener ordføreren at nye forslag om kutt på Austjord må behandles av de folkevalgte, ikke bare av byråkratene.

 

Oppvaskmøte tirsdag
Ordfører Kjell B. Hansen krever nå at rådmann  Wenche Grinderud redgjør for saken når formannskapet møtes tirsdag. Ordføreren gjør det klart at da skal formannskapet vedta om redgjørelsen fra administrasjonen kan aksepteres eller ikke.
- Vi har tidligere gjort et særlig vedtak om Austjord, sier ordføreren til Ringerikes Blad. Han vil ikke spå noe om hvilke vedtak som kommer tirsdag. Hansen savner en utredning av konsekvensene dersom Austjord kommer under sparekniven.
- Det er bedt om en konsekvensanalyse og den savner vi, har ordføreren gitt uttrykk for

 

Kommunalsjef Sveinung Homme
Den omstridte kommunalsjefen mener at det er vedtak om at 160 stillinger skal fjernes i kommunen. Han står på at rehabilitetsavdelingen på Austjord ikke skal være noe unntak. Homme går snart over i en stilling som ”rådgiver”.

 

Det handler om makta
Hvem som egentlig har det siste ordet i styringen av Ringerike kommune vil overskygge debatten i formannskapet. Når det er snakk om innsparinger er det ofte ansatte i felten som blir utsatt for kutt. For tiden er kommunen i ferd må å bygge opp en kostbar juridisk avdeling. Her foreslår ikke byråkratene kutt.
Nå har ordfører Hansen satt foten ned. Rådmann Wenche Grinderud må forklare byråkratenes standpunkt.
 
PS: Gjelda til Ringerike kommune nærmer seg en milliard kroner. Det er omtrent 2350 ansatte i kommunen.

Les også: En av disse skal erstatte Sveinung Homme