Ringerike formannskap behandler tirsdag en rekke saker, men på grunn av streiken må en del saker på slutten av dagsorden utsettes. Formannskapet har denne gangen en utvidet konferanse på Tyrifjord hotell i Vikersund. Selve formannskapsmøtet blir holdt på tirsdag.

 

Sakslista ser slik ut:

 • 66/2010     HOVEDPLAN AVLØP GODKJENNING
 • 67/2010     VETERINÆRTJENESTEN- GODKJENNING AV RAMMEAVTALE OG SAMARBEIDSAVTALE MED HOLE
 • 68/2010     VEDLIKEHOLDSTILSKUDD 2009 - SLUTTRAPPORT
 • 69/2010     KOMMUNEDELPLANEN FOR ÅDALSFJELLA - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING
 • 70/2010     NY SKOLETOMT HØNEFOSS SØR
 • 71/2010     HVORDAN HAR ELEVENE DET I RINGERIKE KOMMUNE?SAMT TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I RINGERIKE 2009
 • 72/2010     RUTINE FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD
 • 73/2010     BARNEVERNSVAKT
 • 74/2010     MARCHE NES I ÅDAL - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING
 • 75/2010     PRIORITERING AV PLANSAKER, MILJØ OG AREALFORVALTNINGEN
 • 76/2010     GEBYRREGULATIV - NY PLAN- OG BYGNINGSLOV
 • 77/2010     PARKERINGSAVGIFTER - ENDRING
 • 78/2010     PRINSIPPDISKUSJON OM VALG AV TOMT FOR NY HØNEFOSS KIRKE
 • 79/2010     LOBBY PUB, STABELLSGT. 8 - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING
 • 80/2010     NYE BELLA BLUE AS, STABELLSGT. 8 - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING
 • 81/2010     ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT MAI 2010 (1. TERTIAL)
 • 82/2010     KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK
 • 83/2010     KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK
 • 84/2010     FINANSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE - REVIDERT
 • 85/2010     STATUS FOR KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON
 • 86/2010     REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2007-2019
 • 87/2010     AVTALEN MELLOM CONCEPTOR EIENDOM AS OG RINGERIKE KOMMUNE OM UTVIKLING AV SENTRALE EIENDOMMER I HØNEFOSS SENTRUM
 • 88/2010     EGGEMOEN FLYPLASS - BRUK AV KOMMUNAL GRUNN TIL VEIFORMÅL
 • 89/2010     E16 SKARET - HVERVENMOEN, KOMMUNEDELPLAN MED KU
 • 90/2010     RV7 SOKNA - ØRGENVIKA - JUSTERING AV TRASÉ
 • 91/2010     VEDLIKEHOLDSTILSKUDD 2009 - SLUTTRAPPORT
 • 92/2010     RINGERIKE UTVIKLING AS - GODKJENNING AV AKSJONÆRAVTALE
 • 93/2010     RINGERIKE ETABLERERSENTER - ÅRSRAPPORT 2009
 • 94/2010     ÅRSRAPPORT OG KONTROLLRAPPORT FOR 2009 FOR SKATTEOPPKREVEREN I RINGERIKE
 • 95/2010     RINGERIKES SPAREBANKS KULTURSTIFTELSE-REVISJONSBERETNING 2009
 • 96/2010     BRANNSAMARBEID KRØDSHERAD KOMMUNE
 • 97/2010     BARISTA KAFFEBAR, SØNDRE TORV 2 B
 • 98/2010     OPPFØLGING AV FORMANNSKAPSSEMINAR 7. JUNI