onsdag, 22 april 2020 19:11

Slik blir den nye hverdagen for frisører

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Frisørene kan komme tilbake på jobb mandag. Nå er smitteverntiltakene klare. Frisørene kan komme tilbake på jobb mandag. Nå er smitteverntiltakene klare. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kundene får ikke bruke mobilen, og det kan bli aktuelt med munnbind for enkelte behandlinger. Dette er frisørenes og hudpleiernes nye arbeidshverdag.

Det kommer fram i smitteverntiltakene for frisør- og hudpleiebransjen.

Kunder må vaske eller rengjøre hendene med Antibac ved ankomst og får ikke bruke mobiltelefon i salongen.

– Mobil er en mulig smittekilde og skal ikke brukes når du er i salong, heter det.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med blant annet Fagforbundet Frisørenes Fagforening og Norske Frisør- og Velværebedrifter utarbeidet smitteverntiltakene.

Fakta om smitteverntiltak for frisører og hudpleiere

For de ansatte:

 • Salongene skal informere kunder om tiltak for å begrense smitte og hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten når man bestiller time. Informasjonsplakat/-skjerm om smittevern og bedriftens smitte- og hygieneregime skal være lett synlig ved inngangsparti.
 • Unngå kø. Hovedregelen er at man anbefaler avtalte timer og minst mulig ventende kunder og drop-in. Bedriften må lage rutiner slik at færrest mulig kunder som ikke er under behandling, venter i lokalet.
 • Det skal lages oppslag der man oppfordrer kunder til ikke fysisk å ta på salgsprodukter.
 • Salongene skal medvirke til kommunelegens smittevernsarbeid dersom en ansatt får påvist covid-19, ved å dele oversikt over timer/kunder, samt kontaktinformasjon til kunder og ansatte.
 • Salongene skal ha rutiner for hvordan kunder kan kontaktes dersom det er nødvendig for smittevernsarbeidet. Salongene skal ha oversikt over kunder to uker tilbake i tid, inkludert kontaktinformasjon.
 • Salongene skal ha oversikt over hvilke kunder hver enkelt ansatt har hatt kontakt med. Det er viktig at bedriften har dokumentasjon og registrerer personalia på kunder med telefonnummer. Drop-in kunder skal fylle ut skjema med navn og telefonnummer der man gir egenerklæring på at man ikke har symptomer på covid-19.
 • Salongene blir hyppig rengjort. Det legges særlig vekt på rengjøring av alle berøringsflater.
 • Ordinære klippebehandlinger, farge- og kjemibehandlinger utføres med det verneutstyr som normalt brukes for denne type behandling. Det er foreløpig ikke avklart om avstand mellom arbeidsstasjoner skal være 1 eller minst 2 meter. Rene engangshansker benyttes i situasjoner der man normalt ville benyttet hansker.
 • Ved behandlinger som er særlig eksponert mot ansiktet, anbefales å gjøre en vurdering om det skal iverksettes tiltak som bruk av visir/munnbind. Det anbefales å vurdere om kunde bør utstyres med munnbind dersom behandlingen tillater dette.
 • Ansatte over 65 år frarådes å jobbe per 27. april fordi disse regnes som særlig utsatt for risiko. Andre ansatte i risikogruppe definert av FHI må ta kontakt med lege for å avklare sin situasjon. Ansatte skal ikke møte på jobb dersom de har luftveisplager eller koronasymptomer.
 • Salongene skal dokumentere at smittevern og hygienebestemmelsene er gjennomgått, og at prosedyrer er utarbeidet og følges.
 • Bedrift og ansatte anbefales å vurdere om det er mulig å jobbe på forskjellige tider slik at bedriften reduserer muligheten for lockdown dersom det kommer smitte blant ansatte.

For kundene:

 • Kom bare hvis du er frisk. Hvis du føler deg dårlig, eller har luftveissymptomer, skal du ikke gå til behandling.
 • Vis hensyn og hold god avstand til andre kunder.
 • Alle kunder skal vaske eller rengjøre hendene med Antibac ved ankomst.
 • Mobil er en mulig smittekilde og skal ikke brukes når du er i salong.
 • Kunden må gi tilbakemelding til salongen om man blir smittet av covid-19.
 • Unngå kontant betaling. Betal med kort/vipps eller faktura.

Kilde: NHO Service og Handel

NTB