Logo

Alle svar

Spørsmål

1. Hva kalles artisten som bidro på Karpes SAS PLUS/SAS PUSSY?

2. Hva heter verdens største ørn?

3. Hvilket land hadde myntenheten lire inntil 1999, da de gikk over til euro?

4. Hvem skrev romanen om Frankenstein, som utkom i 1818?

5. Hva kalles et sted som en kommune eller en fylkeskommune har utpekt for å markere overgangen til 2000-tallet?

6. Hvor mange representanter består stortingsgruppen til Sosialistisk Venstreparti (SV) av?

7. Hvilket togselskap skal kjøre Dovrebanen fra juni 2020?

Svar

1. Isah

2. Kjempehavørn

3. Italia

4. Mary Shelley

5. Tusenårssted

6. 11

7. SJ Norge

RingeriksAvisa
Adresse: Fossveien 3, 3510 Hønefoss
Ansvarlig redaktør: Frank Tverran
Alle rettigheter tilhører Nitar AS