Alle svar

Spørsmål

1. I hvilket fylke arrangeres musikkfestivalen Oggasjakka?

2. Hva står forkortelsen HTML for?

3. Ved hvilken elv ligger både Beograd, Bratislava, Wien og Budapest?

4. Hvilket instrument spiller den norske musikeren Trond Bersu?

5. Hva kalles Alf Prøysens tre hederspriser?

6. Hva heter hovedstaden i Bahrain?

7. Hvilket dyr overfører sykdommen borreliose til mennesker?

Svar

1. Finnmark

2. Hypertext Markup Language

3. Donau

4. Slagverk

5. Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Alf Prøysens ærespris

6. Manama

7. Flått